Politica de confidentialitate descrie modul in care SC MEDIACRIS SRL colecteaza datele cu caracter personal, tipurile de date care vor fi colectate, prelucrate si utilizate in timpul vizitelor pe site-ul https://asigurari-mediacris.ro, de ce sunt colectate, catre cine sunt transmise si drepturile legate de acestea.

Te rugam sa citesti cu atentie aceasta Politica de Confidentialitate.